Tìm kiếm
Ban hành Kế hoạch phát Động phong trào thi Đua yêu nước ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2017 15/03/2017

Phát huy thành tích Đã Đạt Được trong năm 2016 và tập trung thực hiện tốt những Định hướng, nhiệm vụ Đã Được Đề ra cho năm 2017 của ngành Công Thương, Lãnh Đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ, công chứ...

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 21/02/2017

Ngày 11/2/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết Định số 775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn...

Nghị Quyết về Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng Đến năm 2020, tầm nhìn Đến 2030 13/12/2016

Nghị Quyết về Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng Đến năm 2020, tầm nhìn Đến 2030

Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khi dầu mờ hóa lờng (LPG) trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm n... 08/12/2016

Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khi dầu mờ hóa lờng (LPG) trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng Đến năm 2025 và tầm nhìn 2030

Tờ trình về việc Đề nghị thẩm Định, phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035 06/12/2016

Tờ trình về việc Đề nghị thẩm Định, phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Đà Nẵng giai Đoạn 2016-2025 có xét Đến 2035

Ban hành Quy Định chính sách phát triển Công Nghiệp hỗ trợ TPĐN 02/11/2016

Ban hành Quy Định chính sách phát triển Công Nghiệp hỗ trợ TPĐN

Ban hành Quy Định về xây dựng, quản lý & chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến mại của TPĐN 01/11/2016

Ban hành Quy Định về xây dựng, quản lý & chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến mại của TPĐN

Ban hành Quy Định Chính sách Khuyến công trên Địa bàn TPĐN 21/04/2016

Ban hành Quy Định Chính sách Khuyến công trên Địa bàn TPĐN

Ban hành Đề án phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ưu tiên của thành phố Đà Nẵng 11/12/2015

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết Định số 9108/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ưu tiên của thành...

Một số giải pháp thực hiện tốt quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, tăng cường công tác quản lý thị trường, xây dựng văn minh thương mại trên Địa... 26/10/2015

Nghị quyết 33 và gần Đây nhất Kết luận 75 của Bộ Chính trị luôn xác Định mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những Đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trun...

 

      

     

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 2 2 1 9 5
Today: 589
Yesterday: 6.592
This week: 0
This month: 204.022
Total: 3.622.195