Tìm kiếm
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Công ty TNHH Thương mại Interbuild thành phố Châu Hải tại Đà Nẵng 16/11/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty TNHH Thương mại Interbuild thành phố Châu Hải tại Đà Nẵng, cụ thể:

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Noble House Home Furnishings LLC tại Đà Nẵng (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện) 16/11/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Noble House Home Furnishings LLC tại Đà Nẵng (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện), cụ thể:

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Gold Elite Corporation Limited (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện và địa điểm đặt VPĐD) 16/11/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Gold Elite Corporation Limited tại Đà Nẵng (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện và địa điểm đặt VPĐD), cụ th...

Thông báo về việc cấp phép thành lập VPĐD Công ty TNHH Impact360 Solutions tại Đà Nẵng 24/09/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc cấp phép thành lập VPĐD Công ty TNHH Impact360 Solutions tại thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

Thông báo về việc cấp phép thành lập VPĐD Healthnuri Co. tại thành phố Đà Nẵng 24/09/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc cấp phép thành lập VPĐD Healthnuri Co. tại thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Furukawa tại Đà Nẵng 24/09/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Furukawa tại Đà Nẵng, cụ thể:

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Sinsung Trading Co., Ltd tại Đà Nẵng (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện) 24/09/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD Sinsung Trading Co., Ltd tại Đà Nẵng (Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện), cụ thể:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Công ty Cổ phần Tokai Sand tại Đà Nẵng 24/09/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Tokai Sand tại Đà Nẵng, cụ thể:

Thông báo về việc cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SuKyung F&C tại Đà Nẵng (Do Giấy phép số 32-000055 ngày 25 tháng 6 n... 18/06/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD Công ty Cổ phần SuKyung F&C tại Đà Nẵng (do bị mất Giấy phép), cụ thể:

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Daiichi Koun tại Đà Nẵng 18/06/2018

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD Công ty Cổ phần Daiichi Koun tại Đà Nẵng, cụ thể:

 

      

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 8 8 4 4 4
Today: 1.729
Yesterday: 2.520
This week: 1.729
This month: 26.303
Total: 1.688.444