Lê Thị Kim Phương Giám đốc Sở (0236).3895297 phuongltk@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Mai Phó Giám đốc (0236).3894648 maintt1@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Hạnh Phó giám đốc (0236)3822548 hanhnh1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Trừ Phó giám đốc (0236)3863255 trunv@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Minh Chánh Văn phòng 0905.009.259 - (0236)3822548 minhdn1@danang.gov.vn
Nguyễn Quang Tâm Phó chánh Văn phòng 07795.23456 - (0236)3895300 tamnq1@danang.gov.vn
Đặng Lê Trâm Anh Phó chánh Văn phòng - Kế toán trưởng 0903.541.328 - (0236)3822548 anhdlt@danang.gov.vn
Trần Thị Thu Nhung Trưởng phòng 0983.246.545 - (0236)3822525 nhungttt1@danang.gov.vn
Nguyễn Thùy Nhung Phó trưởng phòng 0905212676 nhungnt1@danang.gov.vn
Phùng Thị Kim Long Quyền trưởng phòng 0914.009.679 (0236.3895700) longptk1@danang.gov.vn
Thái Việt Hùng Trưởng phòng 0985.001.237 - (0236)3896668 hungtv6@danang.gov.vn
Trần Huỳnh Vương Hoài Vũ Phó trưởng phòng 0905.513.276 - (0236)3896668 vuthvh@danang.gov.vn
Đặng Công Chu Ấn Trưởng phòng 0979.777.517 - (0236)3821020 andcc@danang.gov.vn
Võ Văn Nhựt Phó trưởng phòng 0903.511.464 - (0236)3834310 nhutvv@danang.gov.vn
Phan Thị Hiệp Phó trưởng phòng 0905.220.176 - (0236)3898277 hieppt1@danang.gov.vn
Võ Thị Hà Phương Trưởng phòng 0982.500.171 - (0236)3821020 phuongvth1@danang.gov.vn
Hoàng Thị Hương Phó trưởng phòng 0905.055.071 - (0236)3821020
Đỗ Việt Hồng Phó chánh thanh tra 0988.080.058 - (0236)3821020 hongdv@danang.gov.vn
Đặng Ngọc Đắc Phó chánh thanh tra-Phụ trách 0905.291.719 - (0236)3822103 dacdn@danang.gov.vn
Lê Thanh Hạ Giám đốc 0913.413.094 - (0236)3889475 halt5@danang.gov.vn
Bùi Văn Minh Phó Giám đốc 0903.575.596 - (0236)3889285 minhbv@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Bình Phó Giám đốc 0979642777 - (0236)3896571 binhnh1@danang.gov.vn
Đàm Văn Tẩu Giám đốc 0914.028.882 - (0236)3699296 taudv@danang.gov.vn
Lê Thành Chung Phó Giám đốc 0903.520.005 - (0236)3501954 chunglt@danang.gov.vn
Mai Phước Ba Phó Giám đốc 0913.499.708 (0236)3501953 bamp@danang.gov.vn
Văn phòng thường trực (0236)3822525 danangwtocenter@danang.gov.vn
Nguyễn Hà Bắc Giám đốc trung tâm 0905.131.555 - (0236)3895297 bacnh@danang.gov.vn
Nguyễn Quang Tâm Trưởng bộ phân 07795.23456 - (0236)3895300 tamnq1@danang.gov.vn
Nguyễn Duy Đại Thường trực 0905.095.184 - (0236)3895300 daind@danang.gov.vn

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 0 6 3 1 1 6
Hôm nay: 4.991
Hôm qua: 4.906
Tháng này: 15.940
Tổng cộng: 11.063.116
Đăng nhập