Tin tức nổi bật

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Thư viện video Thư viện video

Văn bản mới Văn bản mới

  • 21/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh...
  • 2195/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
  • Thông báo số 451/SCT-VP Về việc Thông báo quy trình xử lý việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục hành chính...
  • Kế hoạch số 265/KHSCT Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua năm 2021
  • 03/2022/TT-BCT 15/03/2022 Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay...

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 2 4 0 1 8 8 3
Hôm nay: 2.951
Hôm qua: 4.510
Tháng này: 7.461
Tổng cộng: 12.401.883
Đăng nhập