Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2023 07/08/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 6 năm 2023 05/07/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 5 năm 2023 05/06/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 4 năm 2023 05/05/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 3 năm 2023 05/04/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 2 năm 2023 05/03/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 1 năm 2023 05/02/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2022 05/01/2023

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2022 14/12/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2022 06/11/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 09 năm 2022 06/10/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 08 năm 2022 06/09/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 08 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 07 năm 2022 05/08/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 07 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 06 năm 2022 05/07/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 06 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 05 năm 2022 06/06/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 05 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 04 năm 2022 06/05/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 04 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 03 năm 2022 05/04/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 03 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 02 năm 2022 05/03/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 02 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tháng 01 năm 2022 03/02/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tháng 01 năm 2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2021 03/01/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2021

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 3 8 0 5 0 5 3
Hôm nay: 355
Hôm qua: 12.076
Tháng này: 194.175
Tổng cộng: 13.805.053
Đăng nhập