Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2021 03/01/2022

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2021 02/12/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2021 02/11/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2021 04/10/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 08 năm 2021 06/09/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 08 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2021 03/08/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 06 năm 2021 05/07/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 06 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 05 năm 2021 07/06/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 05 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 04 năm 2021 04/05/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 04 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 03 năm 2021 06/04/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 03 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 02 năm 2021 15/03/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 02 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 01 năm 2021 03/02/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 01 năm 2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2020 02/01/2021

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 12 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2020 16/12/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý IV 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2020 02/12/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 11 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2020 02/11/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 10 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2020 02/10/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 9 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2020 30/09/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả Quý III 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 8 năm 2020 02/09/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 8 năm 2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2020 02/08/2020

Báo cáo hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đến tháng 7 năm 2020

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 0 0 5 5 5 4
Hôm nay: 3.077
Hôm qua: 5.544
Tháng này: 438.368
Tổng cộng: 11.005.554
Đăng nhập