Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Dịch vụ là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 05/08/2022

Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2022-2025 và ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện v... 25/07/2022

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam – Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp hóa chất từ 10-11%/năm 22/07/2022

Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng triển khai nâng cấp, xây dựng 11 chợ thuộc hệ thống chợ điểm phục vụ du lịch hiện đại, mang bản sắc riêng 30/06/2022

Lễ phát động Giải thưởng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - năm 2022 23/03/2022

Báo cáo tổng kết về công tác thi đua và tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2021 của Sở Công Thương 05/01/2022

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-SNNPTNT ngày 30/10/2018 của Khối trưởng Khối thi đua Sở, Ban, Ngành thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối trưởng Khối thi đua Sở, Ban, Ngành ...

Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 29/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 3970/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trên địa bàn thành phổ Đà Nẵng, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ ...

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/12/2021

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, Chỉ thị số 20...

Tình hình phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/12/2021

Theo Chương trình số 49-CTr/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc ...

Kế hoạch thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đả... 08/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằ...

Ký kết Bản thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án “phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm Miền Trun... 19/10/2021

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ Ba năm 2021 23/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng thi đua – khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua năm 2021 26/02/2021

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026, tình hình thế giới ...

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Công Thương 13/01/2021

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Công Thương

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thà... 17/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2020 và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND ...

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019 17/02/2020

Báo cáo về việc tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2019

Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng 30/01/2020

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2019 28/06/2019

Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua năm 2019 19/03/2019

Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về...

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 2 4 0 2 1 6 4
Hôm nay: 3.232
Hôm qua: 4.510
Tháng này: 7.742
Tổng cộng: 12.402.164
Đăng nhập