Danh sách Hội chợ triển lãm tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 (đến tháng 3/2022) 17/03/2022

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2019 22/11/2019

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2019

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 01/02/2018

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2018

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2017 05/01/2018

Danh sách các HCTL được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2017

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 1 0 0 5 5 2 3
Hôm nay: 3.046
Hôm qua: 5.544
Tháng này: 438.337
Tổng cộng: 11.005.523
Đăng nhập