Thái Việt Hùng Trưởng phòng 0985.001.237 - (0236)3896668 hungtv6@danang.gov.vn
Trần Huỳnh Vương Hoài Vũ Phó trưởng phòng 0905.513.276 - (0236)3896668 vuthvh@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 4181

1. Về quản lý hoạt Động xuất nhập khẩu:
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, Đề án phát triển và Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, quản lý nhập khẩu hàng hóa trên Địa bàn thành phố;

- Quản lý hoạt Động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt Động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên Địa bàn thành phố.

2. Về hội nhập kinh tế quốc tế:
- Tham mưu, giúp Lãnh Đạo Sở thực hiện chức năng Đầu mối, giúp việc UBND thành phố về công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên Địa bàn thành phố, trong Đó bao gồm việc tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên Địa bàn thành phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy Định về hội nhập kinh tế quốc tế; tổng hợp và báo cáo nội dung liên quan;

- Chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế của ngành công thương trên Địa bàn thành phố; tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan.

3. Đầu mối, tổng hợp tình hình hoạt Động Đối ngoại của Sở; tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về hoạt Động Đối ngoại theo lĩnh vực Được phân công (gồm hoạt Động Đối ngoại, kinh tế Đối ngoại, thông tin Đối ngoại, ngoại giao văn hóa).

4. Về quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:
- Hướng dẫn các quy Định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên Địa bàn thành phố;

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên Địa bàn Đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;

- Quản lý hoạt Động bán hàng Đa cấp theo quy Định của pháp luật.

5. Các nhiệm vụ khác:
- Thường trực Trung tâm WTO;

- Thường trực Điểm hỏi Đáp TBT trong mạng lưới TBT thành phố và trong mạng lưới TBT của Bộ Công Thương;

- Tham mưu thực hiện công tác cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực Được phân công, phụ trách;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 3 8 0 4 7 3 7
Hôm nay: 39
Hôm qua: 12.076
Tháng này: 193.859
Tổng cộng: 13.804.737
Đăng nhập