Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 15/03/2023

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 28/11/2022

Kế hoạch về việc Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng năm 2022 20/04/2022

Mục tiêu Quản lý chất lượng ISO năm 2022 20/04/2022

Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương năm 2021 21/07/2021

Công bố Hệ thống QLCN TCVN ISO 9001:2015 13/11/2020

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 3 8 0 4 9 8 1
Hôm nay: 283
Hôm qua: 12.076
Tháng này: 194.103
Tổng cộng: 13.804.981
Đăng nhập