Đỗ Việt Hồng Phó chánh thanh tra 0988.080.058 - (0236)3821020 hongdv@danang.gov.vn
Đặng Ngọc Đắc Phó chánh thanh tra-Phụ trách 0905.291.719 - (0236)3822103 dacdn@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 1421

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy Định tại Điều 24, Điều 25 Luật Thanh tra và Điều 13, Điều 14 Nghị Định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Giám Đốc Sở giao:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành theo quy Định;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của Sở; xác minh việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; tổng hợp báo cáo tình hình kê khai, xác minh kết luận, công khai bản kết luận trong phạm vi toàn Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan Đến công tác pháp chế của Sở;

- Thanh tra, tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền. Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên quan;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh Đạo Sở phân công.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 3 8 0 5 1 5 4
Hôm nay: 456
Hôm qua: 12.076
Tháng này: 194.276
Tổng cộng: 13.805.154
Đăng nhập