THÔNG BÁO V/v gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD Hanlim Pharm. Co. Ltd tại Đà Nẵng 10/02/2023

THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy phép thành lập VPĐD Benmar Communications, L.L.C tại Đà Nẵng 03/02/2023

Thông báo V/v điều chỉnh và gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD Société Internationale De Télécommunications Aéronautiques 08/06/2022

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD The Capogreco Group Pte.Ltd. tại Đà Nẵng 15/10/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD L.B.S Laboratory Ltd.,Part tại Đà Nẵng 29/07/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Osumi Co.,Ltd tại Đà Nẵng 23/06/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Ecodit LLC tại Đà Nẵng 28/04/2021

Danh sách văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến 31/12/2020) 07/04/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Builteks Architectural Productions & Engineering Limited tại Đà Nẵng 29/01/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Atspid Inc. tại Đà Nẵng 19/01/2021

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Colonial Joinery Supplies Pty Ltd tại Đà Nẵng 27/10/2020

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 19/10/2020 của Colonial Joinery Supplies Pty Ltd về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Công ty TNHH Peddler tại Việt Nam 03/07/2020

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 12/3/2020 của Công ty TNHH Peddler về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Sinsung Trading Co., Ltd tại Đà Nẵng 20/03/2020

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 12/3/2020 của Sinsung Trading Co., Ltd về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Noble House Home Furnishings LLC tại Đà Nẵng 20/03/2020

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 04/3/2020 của Noble House Home Furnishings LLC về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Công ty Healthnuri Co. tại Đà Nẵng 10/03/2020

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 27/02/2020 của Công ty Healthnuri Co. về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố Đà Nẵng.

Danh sách văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Đà Nẵng trong năm 2019 09/03/2020

Danh sách văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (tính đến 31/12/2019) 09/03/2020

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động củaVPĐD Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. tại Đà Nẵng 18/10/2019

Ngày 13/9/2019, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng nhận được Văn bản ghi ngày 06/9/2019 của Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của Công ty tại thành phố...

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Okayama Toyopet Corporation tại Đà Nẵng 21/08/2019

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Okayama Toyopet Corporation tại Đà Nẵng từ ngày 09/7/2019, cụ thể

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD Công ty TNHH Thương mại Thai Daisen tại Đà Nẵng 21/08/2019

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty TNHH Thương mại Thai Daisen tại Đà Nẵng từ ngày 01/5/2019, cụ thể

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Quản lý video Quản lý video

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Trừ - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

 

 
1 3 8 0 4 9 6 5
Hôm nay: 267
Hôm qua: 12.076
Tháng này: 194.087
Tổng cộng: 13.804.965
Đăng nhập