LỊCH CƠ QUAN TUẦN 41 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Giao ban tháng LĐS, TPP, Trưởng đơn vị, Đoàn Sở, CV liên quan PH Sở
14h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của ĐUK về thực hiện Quy định 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị ĐUK A.Bắc-BT, ĐUVBCHĐB Sở , Đoàn KT của ĐUK PH Sở, T19 VPĐU Sở
14h00 Dự Hội nghị trình diễn và bàn giao máy móc thiết bị C.Mai-PGĐ, QLCN, Trung tâm KC&XTTM Thôn Phú Sơn 2, Hòa Sơn Hòa Vang
14h45 Dự cuộc họp của Lãnh đạo UBNDTP A.Minh-PCT C.Mai-PGĐ PH1, T3

9h00 Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Chợ VMTM 2019 - Chợ Hàn A Viên PGĐ Sở, Phòng QLTM, Sở VH -TT, CA TP, Lãnh đạo Cty Quản lý và phát triển Chợ ĐN, BQL Chợ BQL Chợ Hàn
10h00 Dự tiếp và làm việc với nhà đầu tư Cty LG Electronics VN A.Thơ-CT A.Bắc-GĐ phòng Khánh tiết số 1, T2

10h00 Họp BCH PCTT và TKCN TP BCHPCTT A.Viên, A Tâm-PCVP 353 Lê Thanh Nghị
14h00 Dự họp báo 9 tháng UBND TP A. Viên, KHTCTH HT số 2, tầng 2
15h00 Báo cáo đề án Phát triển ĐMTMN tại UBNDTP A.Minh-PCT A.Bắc-GĐ, C.Mai-PGĐ, QLNL PH1, T3 QLNL
15h30 Báo cáo Quy định tiêu chí lựa chọn DN đầu tư vào cụm CN Cẩm Lệ A.Minh-PCT A.Bắc-GĐ, C.Mai-PGĐ, QLCN PH1, T3 QLCN
16h00 Báo cáo PA quản lý hoạt động, neo đậu các tàu tại Âu thuyềnThọ Quang A.Minh-PCT A.Bắc-GĐ, QLTM PH1, T3 QLTM
16h30 Báo cáo Xây dựng và ban hành HD thủ tục đầu tư xây dựng CHXD A.Minh-PCT A.Bắc-GĐ, QLTM PH1, T3 QLTM

8h00 Dự hội nghị tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên UBND TP A.Viên-PGĐ, Anh Hùng- QLNL 38 Trần Phú (BCH QS TP)
9h30 Dự Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2019 (Hoãn họp) A.Chinh-PCT A.Viên, A.Tâm-PCVP, A.Nam HT1, T2
14h00 Dự họp nghe Báo cáo đề xuất hành lang bảo vệ bờ biển Đà Nẵng A.Miên-PCT A.Viên, anh NhựtKTATMT HT số 1, tầng 2
14h00 Dự hội nghị tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên A.Hùng-QLNL/Trung đội trưởng 38 Trần Phú (BCH QS TP)

8h00 Dự Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân VN Hội Nông dân TPĐN C.Mai-PGĐ KS Minh Toàn Galaxy, 306 đường 2/9 VP bố trí xe
9h00 Họp Đoàn Kiểm tra chợ Văn minh thương mại A.ViênPGĐ, Đoàn Kiểm tra Chợ VMTM PH số 1, tầng 19 Phòng QLTM chuẩn bị nội dung, tài liệu
10h00 Dự họp nghe báo cáo một số vướng mắc của DN A.Minh-PCT C.Mai-PGĐ PH1, T3
10h00 Tiếp đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Phòng QLTM PH số 2, Tầng 19
14h00 Họp BCH CĐ Sở Công Thương C.Mai-CTCĐ Sở BCH CĐ Sở PH1 Sở
15h00 Gặp mặt cán bộ LĐ nữ Ban Vì sự TBPN C.Mai-PGĐ PH 2, T2


Lịch công tác khác