LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

6h00 Công tác TP.HCM A.Bắc-PGĐ phụ trách Sở Tp.HCM
Không giao ban
8h30 Hội thảo Indonesia A.Minh - PCT C.Mai-PGĐ, XNK, Trung tâm KCXTTM (Xe Quang) Trung tâm HCTL VP bố trí xe
14h00 Họp Hội đồng TĐKT Sở C.Mai-PGĐ, PCT HĐ C.Mai-PGĐ, PCT HĐ, Thành viên Hội đồng theo Quyết định 273/QĐ-SCT ngày 28/11/2018 PH số 1 Sở Phòng KHTCTH chuẩn bị hồ sơ, VP thông báo

05h30 Tham gia Diễn tập Khu vực phòng thủ a Bắc, a Viên, aHạnh Bộ CHQS TP - 38 Trần Phú
9h00 Dự Hội thảo Cơ hội KD với Canada C.Mai, XNK. TTKCXTTM (Xe Quang) Trung tâm HCTL VP bố trí xe
14h30 Dự họp giao ban Lãnh đạo UBNDTP A.Bắc-PGĐ phụ trách Sở PHGB-T3
14h00 Họp về Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân thành phố Đà Nẵng, Việt Nam C.Mai-PGĐ, QLNL, Osumi Việt Nam, ĐH Yokohama, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, TT KC&XTTM Phòng họp số 1 Sở
16h00 Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tại TT KC và XTTM C.Mai-PGĐ, các thành viên HĐ PH số 1 Sở

6h30 Tham dự lễ phát động ra quân dọn sạch bãi biển Nam Ô STNMT, PKTATMT Liên Chiểu
07h00 Tham gia Diễn tập Khu vực phòng thủ (cả ngày) a Bắc, a Viên, a Hạnh Bộ CHQS TP - 38 Trần Phú

04h30 Tham quan thực binh a Bắc, a Viên, a Hạnh Bộ CHQS TP - 38 Trần Phú
15h30 Sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề Quý III Chi bộ Văn phòng Đảng viên chi bộ Phòng họp số 2 Sở

8h00 Làm việc với Ban Tài chính LĐLĐ CĐN, LĐLĐ PH số 2 Sở
10h00 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên Phòng họp số 1 Sở
13hh0 tham dự đoàn Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn PCT Hồ Kỳ Minh PKTATMT, GM Quảng Nam
14h00 Họp Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm KC&XTTM Thành viên theo Quyết định số 04 ngày 06/7/2019 của Sở Công Thương Trung tâm HCTL
14h30 Họp chi bộ Quản lý năng lượng - Thanh tra - Công đoàn ngành Đảng viên chi bộ Phòng họp Sở


Lịch công tác khác