LỊCH CƠ QUAN TUẦN 34 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Khg giao ban
13g30 tập huấn dán tem QR code cho thương nhân SXKD thực phẩm tại chợ Cồn (Võ Văn Nhựt) Lãnh đạo Sở, PKTATMT, TTr, CTy PTC, BQL chợ Cồn, GM Chợ Cồn

8h00 Họp sơ kết Chỉ thị 05 C.Mai Hội trường Thành ủy
8h: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn (cả ngày) (Nguyễn Văn Trừ) Đoàn Thanh tra, P. KTATMT Tại một số mỏ đá trên địa bàn (Mỏ đá Phước Tường)
7g30 Thông báo QĐ kiểm tra cơ sở KD xăng dầu (cả ngày) (Võ Văn Nhựt) SKHCN, PKTATMT, GM Cơ sở KD xăng dầu

8h30 Họp về Dự án Năng lượng C.Mai, QLNL T22, Sở KHCN
8h: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn (cả ngày) (Nguyễn Văn Trừ) Đoàn Thanh tra, P. KTATMT Tại một số mỏ đá trên địa bàn (Mỏ đá Trường Bản)
14h00 Họp giải quyết kiến nghị của Hội Cơ đốc giáo C.Mai-PGĐ Sở C.Mai, QLNL, GM PH số 1 của Sở

8h00 Khai giảng Lớp Tập huấn cho Cơ sở CNNT C.Mai TTHCTL VP bố trí xe

8g họp hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019 (Võ Văn Nhựt) SKHCN, PKTATMT, GM Chi cục TCĐLCL
8h: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn (cả ngày) (Nguyễn Văn Trừ) Đoàn Thanh tra, P. KTATMT Tại một số mỏ đá trên địa bàn (Mỏ đá Suối Mơ 2)
14h Sinh hoạt định kỳ tháng 8 phòng KHTCTH (Đặng Công Chu Ấn) Đảng viên chi bộ Phòng họp số 2 Sở CT


Lịch công tác khác