LỊCH CƠ QUAN TUẦN 36 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Nghỉ lễ

8h00 Giao ban tháng LĐS, TPP, Trưởng đơn vị, CĐN, ĐTN, ch/viên l/quan PH số 1 Sở
10h30 Họp Đảng ủy Sở ĐUV (mời a Viên, a Tẩu dự) PH số 1 Sở
14h00 Họp về quy trình lựa chọn nhà đầu tư các CCN trên địa bàn TP C Mai-PGĐ C Mai-PGĐ, QLCN, GM PH Sở

8h00 Tham dự lễ tổng kết 35 năm thành lập công ty thuốc lá ĐN C.Mai - PGĐ Sở, PKTATMT, GM KS Grand Tourane VP bố trí xe
14h00 Họp về xử lý kiến nghị của Công ty Dana Úc C Mai-PGĐ C Mai-PGĐ, QLCN, GM PH Sở

8h30 Họp về thực hiện Nghị quyết 03 của BTVTU A.Dũng-PCT C.Mai Hôị trường Huyện ủy Hòa Vang VP bố trí xe
14h00 Họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tuyết Liên Sơn liên quan đến việc đấu nối cấp điện cho phụ tải trong khu vực từ tủ RMU khách sạn Mabelle (Hoãn lại, chuyển sang chiều thứ Hai ngày 09/9/2019) C.Mai-PGĐ, QLNL, GM PH số 1
14h00 Họp Hội đồng thẩm định tài liệu về quản lý an toàn dự án “Bổ sung tăng sức chứa bể kho nhiên liệu bay Chi nhánh Đà Nẵng” a.Viên-PGĐ, P.KTATMT, TVHĐ, GM Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex VP bố trí xe
17h30 Dự Hội chợ Thương mại Festival Quảng Nam C.Mai, QLTM, QLCN Hội An VP bố trí xe

8h00 UBKTĐUS giám sát theo KH Thành viên Tổ giám sát; đại diện ĐUCty Phòng họp Cty QL và PTCC - 63 Thái Phiên


Lịch công tác khác