LỊCH CƠ QUAN TUẦN 37 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Không giao ban
8h00 Dự họp triển khai kết quả chuyến công tác nước ngoài và triển khai các dự án (Bến du thuyền, Khu phi thuế quan) CT Huỳnh Đức Thơ A.Bắc-PGĐ PT PHGB tầng 3 P.QLXNK cập nhật tiến độ Khu phi thuế quan
14h00 Họp giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tuyết Liên Sơn liên quan đến việc đấu nối cấp điện cho phụ tải trong khu vực từ tủ RMU khách sạn Mabelle C.Mai-PGĐ, QLNL, GM PH số 1 Sở13h00 Tập huấn công tác dán tem QR code tại chợ Hàn a.Viên -PGĐ Sở, PKTATMT, Công ty QL&PTCC ĐN, BQL chợ Hàn, GM chợ Hàn
14h00 Làm việc với Central Group A.Bắc-PGĐ PT, QLTM, QLXNK Big C Xe VP
16h00 Làm việc với công ty chợ, ra mắt hội đồng quản lý A.Bắc, thành viên hội đồng 63 Thái Phiên
14h00 Họp chi bộ QLCN-KTATMT (hoãn lại, chuyển đến Thứ tư ngày 18/9/2019) Đảng viên Chi bộ PH số 2
15h30 Họp Phòng QLCN (hoãn lại, chuyển đến Thứ tư ngày 18/9/2019) CC Phòng QLCN PH số 2

8h30 Họp sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm và Họp bàn tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 UV BCH Đoàn Sở Phòng họp số 1


Lịch công tác khác