LỊCH CƠ QUAN TUẦN 39 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Giao ban tuần A.Bắc-PGĐ PT LĐS, TPP, ĐTN, ch/viên liên quan PH số 1
8h00 Dự hội nghị trực tuyến về Vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững A. Viên Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC
14h00 Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng 2019 A. Viên Tầng 2, TTHC

7h45 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tiền chất ma túy Lãnh đạo sở, CATP, PKTATMT, GM KCN Hòa Khánh
8h00 Kiểm tra các điểm OCOP A. Bắc, QLTM Cẩm lệ, Hoà Phong Xe VP
8h00 Dự bàn giao Đề án Khuyến công C,Mai, QLCN, TTKC, GM 74 Lê Hữu Trác xe khuyến công
14h00 Dự giao ban CT, các PCT UBND TP. A.Bắc PHGB
15h00 Họp Đoàn công tác đi Lào C.Mai PH1, T3

7h45 Kiểm tra tình hình xây dựng chợ đảm bảo ATTP Lãnh đạo sở, KTATMT, GM Quận NHS VP bố trí xe
8h30 Chi bộ phòng KHTCTH sinh hoạt định kỳ và chuyên đề Các đảng viên chi bộ Phòng họp số 2 tấng 19
13h30 Họp sơ kết 3 năm Đề án phát triển Công nghiệp - TMDV Huyện Hòa Vang A.Viên - PGĐ, A.Ấn Hội trường Hòa Vang VP bố trí xe
13h45 Tham tán KT Đại sứ quán Anh chào xã giao C.Mai, QLNL, QLXNK PH số 1 Sở
14h00 Họp xử lý gia hạn thuê đất cho CTy Xi măng ĐN A,Thơ-CTUBTP C.Mai PHGB
15h30 Làm việc về Dự án Đường dây 500KV A.Dũng -PCTUBTP C.Mai, QLNL PH1, T3
16h00 Họp dự án CT TNHH ODK Mikazuki (theo Thông báo 111/TB-VP ngày 26/7/2019 và cập nhật tình hình mới) A.Bắc, PHGB Các phòng có liên quan cập nhật thông tin, báo cáo lại

6h30 Dự Hội nghị Kết nối cung cầu tại TP Hô Chí Minh 2 ngày (26-27/9/2019) A.Bắc, theo KH Tp Hồ Chí Minh
7g45 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tiền chất ma túy Lãnh đạo sở, CATP, PKTATMT, GM KCN Hòa Khánh
8h00 Họp UBND TP thường kỳ (hoãn họp) A,Thơ-CTUBTP C.Mai HT1, tầng 2
14h00 Họp BTC và Tổ giúp việc HN Thượng đỉnh TP thông minh A.Chinh-PCTUBTP C.Mai, A,Hùng PH1, T2

8h00 Tham dự Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khối, cụm thi đua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” A.Chinh-PCTUBTP, Ban TĐKT A Tâm - PCVP PH số 2 Tầng 2 TTHC
10h00 Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá Thạch Nham Đông A. Viên, PKTATMT, CA, SLĐTBXH, GM, Hòa Nhơn, HV VP bố trí xe
14h00 Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương CMai, CĐN, Hội CCB, GM, ĐVTN Trung tâm Hội chợ triển lãm - 09 Cách mạng Tháng Tám

8h00 Tham dự tọa đàm chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa Bộ TNMT, UBND TP Lãnh đạo sở, PKTATMT, GM HT3, T2

Công tác Hà Nội A.Bắc

Lịch công tác khác