LỊCH CƠ QUAN TUẦN 45 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Giao ban tháng A.Bắc-GĐS LĐS, TPP, Trưởng đơn vị, ĐTN, CĐN, CV liên quan PH số 1 Sở
14h00 VP Làm việc với phòng CNTT Sở TTTT về kết nối TTHC dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Sở trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Quốc gia A.Tâm, A.Hoàng, A.Nam STTTT- T24

8h00 Họp BTV ĐUS BTV ĐUS PH số 1 Sở
8h30 Họp BCH ĐBS ĐUV PH số 1 Sở
14h00 Văn phòng báo cáo LĐS và các phòng triển khai Đề án Thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng LĐS, LĐ và chuyên viên các phòng liên quan giải quyết TTHC của Sở; VP (A.Tâm, C.Trâm Anh, A.Hoàng) Phòng họp 1 -T19
14h00 Kiểm tra Đề án Khuyến công C.Mai, QLCN, TTKC Hòa Vang, Ngũ.H.Sơn VP bố trí xe

8h00 Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp QL CCN C.Mai-PGĐ Sở LĐS, QLCN, GM PH 2, T2, TTHC
16h30 Họp xử lý vướng mắc các Dự án về điện A.Dũng-PCTTT C.Mai-PGĐ, QLNL

8h00 PCT Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 LĐS, Trưởng, phó các phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc PH1 Sở
8h00 Đi công tác (Đến hết ngày 23/11) A Viên-PGĐ
10h00 Gặp cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ - USAID LĐS, KHTCTH, QLNL, XNK, KC&XTTM PH2 Sở
15h00 Họp Đoàn đi công tác Tây Bắc C.Mai-PGĐ Sở C.Mai -PGĐ, các thành viên PH 1 Sở

8h00 Dự Hội thảo phản biện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (cả ngày) A. Bắc-GĐ, KHTCTH HT1, T2
14h00 Họp về cty Dana Ý- Dana Úc A.Minh-PCT C.Mai-PGĐ, QLCN


Lịch công tác khác