LỊCH CƠ QUAN TUẦN 46 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp báo cáo chuẩn bị Diễn đàn Logistics VN CT, PCT A.Bắc-GĐ, KHTCTH PHGB T3 KHTCTH chuẩn bị hỏi kỹ về số lượng dự buổi tối
8h00 Họp góp ý báo cáo chương trình kế hoạch tổng thể về các giải pháp bảo vệ môi trường tại KCN Liên Chiểu STNMT PKTATMT T15, STNMT
9h30 Họp QH chung đến 2030, 2045 A.Dũng - PCTTT A.Bắc-GĐ PH 1, T3
Không giao ban
14h00 Kiểm tra công tác Đảng Tổ kiểm tra, Chi ủy CBTTKC và XTTM Trung tâm KC và XTTM
16h30 Họp BCS Đảng UB (dự án Tái thiết đô thị) A.Bắc-GĐ PHGB T3 KHTCTH chuẩn bị
Đi công tác ( Từ 11-15/11/2019) C.Mai-PGĐ

8h00 Họp xử lý kiến nghị của Dana - Ý, Dana Úc A.Bắc-GĐ, QLCN QLCN chuẩn bị bản tóm tắt (mêu những điểm mới so với TB)
15h00 Họp Ban tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Chợ Cồn (Đặng Công Chu Ấn) A Bắc - KHTCTH, GM PH số 1 tầng 19
14h00 Làm việc với Đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Champasak (Lào) A.Bắc-GĐ Sở A.Bắc-GĐ, P. QLXNK, P. KHTCTH, P. QLTM, TTKCXTTM Phòng họp số 1 Sở Công Thương

8h00-9h00 Dự họp về tình hình xúc tiến đầu tư các dự án liên quan Công ty CP XNK Liên Thái Bình Dương CT UBNDTP A.Bắc-GĐ, QLXNK PHGB, T3
14h00 Họp UBND thành phố thường kỳ UBND TP A.Bắc-GĐ, KHTCTH HT1, tầng 2 KHTCTH chuẩn bị theo TT số 1760/TTr-SCT ngày 18/10/2019 về chợ đầu mối Hòa Phước; và số liệu KTXT để báo cáo giải trình

8h00 Hội thảo thực trạng hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước A.Trừ-CTT KS Mỹ Khê Đức Long 258 Võ Nguyên Giáp

8h00 Hội nghi “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Các cam kết chính doanh nghiệp cần quan tâm và cách thức để tận dụng hiệu quả ” (cả ngày) A.Bắc-GĐ, QLXNK, TTWTO; Đại diện các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Giấy mời Hội trường tầng 2 Khách sạn GIC LAND LUXURY, 59 Lê Duẩn


Lịch công tác khác