LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Giao ban tuần A.Bắc-GĐ Sở LĐS, TPP, ĐTN, CV liên quan PH số 1 Sở
Họp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân các loại kinh phí: Đặc thù, Sự nghiệp, các đề án, quy hoạch, XDCB, chương trình XTTM, Chương trình Khuyến công (sau giao ban) Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Kế toán trưởng và P.KHTCTH Phòng họp số 1 Sở
9h30 Họp về rà soát quy hoạch vệt Hùng Vương (TX Vĩnh Trung - Bạch Đằng) A Dũng - PCT TT A.Bắc, KHTCTH PH1, T3 CV 8726 - SXD
14h00 Họp liên quan các Cụm CN A.Minh - PCT A.Bắc-GĐ, QLCN PH1, T3
14h00 Làm việc với Lãnh đạo các đơn vị: Cty Đắc Vinh, Cty CP chăn nuôi CP và Cty Visan về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2020 Phòng QLTM Phòng hợp số 02 - SCT
14h30 - Làm việc với Trung tâm Khuyến công và XTTM về chương trình XTTM (dự kiến) - Báo cáo công tác chuẩn bị Hội chợ hàng Việt 2019 GĐ Sở, Các Phòng: KHTCTH, QLTM, XNK và Trung tâm KC&XTTM Phòng họp số 1 Sở

8h00 Họp với Đoàn Kiểm tra của BCĐ TƯ về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế A.Bắc-GĐ VP TU Theo KH 312UB ngày 14.1.2019 (SCT tại khoản 6, mục III): Phòng XNK chuẩn bị
14h00 Trao tiền hỗ trợ địa chỉ nhân đạo tại huyện Hòa Vang Hội chữ thập đỏ và Đảng ủy Khối ĐUS, Cấp ủy các chi bộ theo GM, DS Hội trường huyện ủy Hòa Vang Xe ô tô Cty QL&PTCC
15h00 Họp Cụm thi đua số 2 Thanh tra thành phố Thanh tra Sở Tầng 22 tại Sở KHCN

8h00 Tham gia đoàn thẩm định chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hàn BQLATTP, PKTATMT, GM Chợ Hàn
14h00 Tham gia hội đồng thẩm định DTM tại dự án khai thác đá xây dựng Hốc Khế 1 STNMT PKTATMT STNMT

8h00 Tham gia đoàn thẩm định chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Đống Đa BQLATTP, PKTATMT, GM Chợ Đống Đa
9h30 Họp nghe báo cáo liên quan vướng mắc đến của doanh nghiệp Mikazuki CT UBNDTP A.Bắc-GĐ, QLTM T3 TTHC
9h00 Họp chi bộ QLNL, Thanh tra Công đoàn Ngành và sinh hoạt Chuyên đề quý 4 Đảng viên chi bộ Phòng họp Sở
14h00 Họp giao ban UBND TP A.Bắc-GĐ PHGB T3

8h00 Họp về vốn đầu tư công A.Bắc-GĐ PHGB T3
14h00 Làm việc với STTTT và Điện lực Đà Nẵng về kết nối TTHC với Cổng DVC Quốc gia A.Tâm-PCVP, A.Hùng-TPQLNL, A.Hoàng, A.Nam T24-STTTT
14h30 Hội thảo: Chuyên đề 1: Logistics kết nối hành lang kinh tế Đông Tây; Chuyên đề 2: Kinh tế chia sẻ trong logistics Bộ Công Thương A.Bắc-GĐ, Thành phần như KH và phân công (các phòng liên quan, Trung tâm KC và XTTM, Cty QL và PT chợ) Vinpearl Luxury Xe Quang

8h00 Diễn đàn Logistics Việt Nam PTT Vương Đình Huệ, BT BCT, CT UBNDTP A.Bắc-GĐ, TP như KH và phân công Vinpearl Luxury Xe Quang

Lịch công tác khác