LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Giao ban tuần A.Bắc-GĐS LĐS, TPP, ĐTN, CV liên quan PH số 1 Sở Văn phòng

8h00 Giao ban CT, PCT A.Bắc-GĐ, KHTCTH PHGB Điều chỉnh giá giữ xe theo QĐ 25
8h00 Tham dự tọa đàm về mô hình City Lab A.Viên-PGĐ, KHTCTH Ph số 2, tầng 2, TTHC
8h00 Tham gia đoàn thẩm định chợ đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hàn BQL ATTP TP PKTATMT Chợ Cồn
8h00 Hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng VLNCN Thanh tra, P.KTATMT, GM Theo KH
14h00 Giải quyết vướng mắc Người tiêu dùng A.Bắc-GĐ, A.Minh, C.Giao PH2, tầng 19
14h00 Khảo sát thực tế Làng nghề Cơ Tu C.Mai-PGĐ, QLCN, TTKC Hòa Vang

8h00 Dự họp UBND TP tháng 11 A. Viên HT số 1, tầng 2, TTHC
8h00 Cùng Ban KT-NS làm việc với Sở KHĐT C.Mai-PGĐ Sở KHĐT
8h00 Tập huấn Phần mềm xử lý trùng lắp, chồng chéo xây dựng chương trình công tác thanh tra Thanh tra Sở PH số 2, Tầng 2 TTHC
14h00 Tập huấn phần mềm đánh giá công chức A Hạnh-CVP, a Hoàng, c Trang HT số 2, T2, TTHC

8h00 Tập huấn hồ sơ sáng kiến, công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2019 Sở Công Thương LĐS, LĐ, CC, VC các phòng, đơn vị theo Kế hoạch Hội trường số 1, Tầng 2, TTHC Văn phòng
8h00 Họp Ban KT-NS C.Mai-PGĐ 42 Bạch Đằng
14h Họp thống nhất vị trí TBA 110kV Khuê Trung C.Mai-PGĐ C.Mai-PGĐ, QLNL, GM PH số 1 Sở

8h30: Họp bàn thống nhất đề xuất điều chỉnh phương án tuyến đường dây 220kV Hòa Khánh-Hải Châu C.Mai-PGĐ C.Mai-PGĐ, QLNL, GM PH số 1 Sở
8h00 Dự tọa đàm "Thúc đẩy hiện đại hóa đô thị Đà Nẵng dựa trên cơ sở tận dụng thành tựu cách mạng công nghệ lần thứu 4 và nền kinh tế số A. Viên-PGĐ, Phòng KHTCTH Tầng 1, số 26 Trần Phú (T26)
9h00 Tiếp Đoàn Cục XTTM và Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương A.Bắc-GĐ Sở, QLTM, VP, Thanh tra Sở, KHTCTH, TTKC và XTTM, GM PH số 1 Sở
14h00 Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy A. Viên, PKTATMT, GM Chợ Hòa Khánh VP bố trí xe


Lịch công tác khác