Tìm kiếm
Lê Thanh Hạ Giám đốc 0913.413.094 - (0236)3695625 halt5@danang.gov.vn
Bùi Văn Minh Phó Giám đốc 0903.575.596 - (0236)3695626 minhbv@danang.gov.vn
Nguyễn Hòa Phó Giám đốc 0905.181.652 - (0236)3695624 hoan1@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư Vấn Phát triển Công nghiệp Đà Nẵng
Author: Test Test Updated: 03/11/2016 Views: 1297

1. Giúp Giám Đốc Sở Công Thương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi Được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án Đầu tư phát triển Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển Công nghiệp theo vùng, lãnh thổ và Địa phương.

3. Tổ chức Đào tạo nghề, truyền nghề, khổi phục và phát triển làng nghề.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cơ sở sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp nâng cao năng lực quản lý, Đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

5. Tổ chức các hoạt Động trao Đổi kinh nhgiệm, cung cấp thông tin, tham quan, khảo sát, tiếp thị, tổ chức triển lãm, hội chợ và giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ tạo Điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề, tìm kiếm thị trường, Đối tác kinh doanh cho các cơ sở sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp.

6. Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học - công nghệ Để hỗ trợ tổ chức, cá nhân Đầu tư sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp.

7. Xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ khuyến công trình UBND thành phố phê duyệt; cấp và quyết toán quỹ khuyến công theo quy Định hiện hành.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám Đốc Sở Công Thương giao.

9. Tư vấn Đầu tư, lập dự án Đầu tư Đổi mới công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, Đáp ứng yêu cầu của thị trường.

10. Tư vấn cung cấp thiết bị, lắp Đặt, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất thuộc ngành Công nghiệp.

11. Dịch vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, giám sát thi công các công trình kỹ thuật Công nghiệp.

12. Hỗ trợ các Đơn vị sản xuất Công nghiệp trong việc tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm.

13. Tư vấn thẩm Định, giám sát thi công, lắp Đạt các công trình kỹ thuật Công nghiệp, công trình Điện, khai thác khoáng sản, xử lý chất thải Công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

14. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các Đề tài, Đề án khoa học, các dự án về sản xuất Công nghiệp.

15. Dịch vụ cung ứng thông tin kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực có liên quan Đến ngành Công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu.

Category:

 

      

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3 895 300 - Fax: (0236) 3 889 540 - Email: sct@danang.gov.vn

Phiên bản: Desktop | Mobile

Thiết kế bởi: DNICT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 4 9 2 1
Today: 205
Yesterday: 1.452
This week: 5.794
This month: 26.323
Total: 1.754.921